دبستان دخترانه واحد 1 - مشهد
امروز    ساعت:
ویژه ها
نظر سنجی
میزان کیفیت محتوا و به روز رسانی کدام قسمت سایت، بیشتر مورد رضایت شما قرار گرفته است ؟

اخبار

مقالات و نشریات

گزارشات

سمعی و بصری

دانش پژوهان برتر

نمایندگان شرکت در هفتمین دوره مسابقات آزمایشگاهی موسسه- بهمن ماه

برترین های آزمون مرآت پایه سوم- بهمن ماه96

برترین های آزمون ادواری قرآن - بهمن ماه 96

برگزیدگان مسابقات آزمایشگاهی آزمون کتبی-دی ماه96

اسامی رتبه های برتر آزمون بنیه علمی موسسه(پایه پنجم)- دی ماه96

اسامی رتبه های برتر آزمون بنیه علمی موسسه(پایه چهارم)- دی ماه96

اسامی منتخبین مسابقات احکام- دی ماه 96

منتخبین مرحله اول مسابقات کتابخوانی ناحیه 6- دی ماه96

منتخبین دوازدهمین یادواره کودک و محرم- دی ماه 96

اعضا تیم فوتسال استان خراسان رضوی- دی ماه

مدال آوران مسابقات فوتسال ناحیه شش- دی ماه

برترین های آزمون بنیه علمی پایه دوم - دی ماه

برترین های آزمون بنیه علمی پایه سوم- دی ماه

برترین های سومین آزمون ادواری قرآن- دی ماه96

برترین های آزمون مبتکران - آذر ماه 96

برترین های آزمون مرآت - آذر ماه96

برترین های دومین آزمون ادواری قرآن - آبان ماه 96

برترین های حجاب آبان ماه (96-97)

برترین های اولین آزمون ادواری قرآن - آبان ماه 96

آزمون آغازین موسسه پایه سوم - مهر ماه

آزمون آغازین موسسه پایه پنجم- مهر ماه

آزمون آغازین موسسه پایه ششم - مهر ماه

برترین های حجاب مهر ماه (96-97)

منتخب مسابقات دست نوشته های طلایی - 8 خرداد

منتخبین آخرین آزمون مرآت - پایه چهارم - 27 اردیبهشت

منتخبین آخرین آزمون مرآت - پایه پنجم - 27 اردیبهشت

منتخبین ششمین دوره مسابقات آزمایشگاهی علوم - 14 اردیبهشت

برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری ناحیه 6 - 11 اردیبهشت

منتخبین آخرین آزمون مبتکران پایه ششم - 7 اردیبهشت

منتخبین مسابقات فرهنگی هنری ناحیه 6 - 31 فروردین

منتخبین مسابقات دست نوشته های طلایی در سطح آموزشگاه - 30 فروردین

منتخبین مسابقات قرآن ناحیه 6 - 30 فروردین

منتخب دومین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی استانی - 30 فروردین

منتخبین آزمون ریاضی عملکردی خیام - 30 فروردین

منتخبین چهارمین آزمون مرآت - پایه چهارم - 19 اسفند

منتخبین چهارمین آزمون مرآت - پایه پنجم - 16 اسفند

منتخبین پنجمین آزمون مبتکران پایه ششم - 16 اسفند

برترین های پروژه جابربن حیان در سطح آموزشگاه - 14 اسفند

منتخبین ششمین دوره مسابقات قرآن پرتو نور - 9 اسفند

برترین های مسابقه عکس حضور در راهپیمایی 22 بهمن - 27 بهمن

مقام آوران مسابقات دو و میدانی جام فجر - 20 بهمن

منتخبین چهارمین آزمون مبتکران پایه ششم - 18 بهمن

منتخبین مسابقات آزمایشگاهی علوم در سطح آموزشگاه - 11 بهمن

برترین های پایه ششم - جشن ستارگان - 4 بهمن

برترین های پایه پنجم - جشن ستارگان - 4 بهمن

برترین های پایه چهارم - جشن ستارگان - 4 بهمن

برترین های پایه سوم- جشن ستارگان - 4 بهمن

منتخبین مسابقات فوتسال ناحیه 6 - 29 دی

منتخبین مرحله اول مسابقات آزمایشگاهی - آزمون کتبی - پایه ششم - 22 دی

منتخبین مرحله اول مسابقات آزمایشگاهی - آزمون کتبی - پایه پنجم - 22 دی

منتخبین مرحله اول مسابقات آزمایشگاهی - آزمون کتبی - پایه چهارم - 22 دی

منتخبین آزمون بنیه علمی موسسه - پایه پنجم - 22 دی

منتخبین آزمون بنیه علمی موسسه - پایه چهارم - 22 دی

منتخبین آزمون ادواری قرآن - شماره 3 - 8 دی

منتخبین مسابقات بسکتبال ناحیه 6 - 7 دی

منتخبین آزمون مرآت - پایه چهارم - 30 آذر

منتخبین اولین آزمون بنیه علمی پایه سوم - 30 آذر

منتخبین اولین آزمون مرآت - پایه پنجم - 30 آذر

منتخبین اولین آزمون بنیه علمی پایه دوم - 29 آذر

منتخبین مسابقات شنای ناحیه 6 - 28 آذر

منتخبین یازدهمین یادواره کودک و محرم - 17 آذر

منتخبین دومین آزمون مبتکران پایه ششم - 14 آذر

منتخبین مرحله اول مسابقات قرآن پرتو نور - 9 آذر

منتخبین آزمون ادواری قرآن شماره دو - پایه پنجم - 29

منتخبین آزمون ادواری قرآن شماره دو - پایه چهارم - 29 آبان

منتخبین آزمون ادواری شماره دو پایه ششم - 29 آبان

مسابقات دو میدانی ناحیه 6 - 15 آبان

اعضای منتخب شورای دانش آموزی - 8 آبان

منتخبین آزمون ادواری قرآن شماره یک - پایه پنجم - 6 آبان

منتخبین آزمون ادواری قرآن شماره یک - پایه چهارم - 6 آبان

منتخبین آزمون ادواری شماره یک پایه ششم - 4 آبان

مدال آوران ورزشی - 2 آبان

منتخبین آزمون مبتکران پایه ششم - 27 مهر

منتخبین آزمون آغازین مبتکران پایه پنجم - 27 مهر

منتخبین آزمون آغازین مبتکران پایه چهارم - 27 مهر

منتخبین آزمون آغازین مبتکران پایه سوم - 27 مهر

منتخبین آزمون آغازین موسسه پایه سوم - 27 مهر

منتخبین آزمون آغازین موسسه پایه چهارم - 27 مهر

منتخبین آزمون آغازین موسسه پایه پنجم - 27 مهر

منتخبین آزمون آغازین موسسه - پایه ششم - 24 مهر

پذیرفته شدگان مدارس نمونه دولتی - 95

پذیرفته شدگان مدارس تیزهوشان - 95

منتخبین آخرین آزمون مرآت - پایه پنجم

منتخبین آخرین آزمون مرآت - پایه چهارم

منتخبین آزمون پیشرفت تحصیلی - پایه ششم

منتخبین آزمون پیشرفت تحصیلی - پایه پنجم

منتخبین آخرین آزمون مرآت - پایه پنجم

منتخبین آخرین آزمون مرات - پایه چهارم

منتخبین آخرین آزمون مرآت - پایه سوم

برترین های آزمون ادواری قرآن پایه پنجم

برترین های آزمون ادواری قرآن پایه چهارم

منتخبین مسابقات دست نوشته های طلایی

منتخبین آزمون جامع موسسه - پایه ششم

منتخبین مسابقات آزمایشگاهی موسسه

منتخبین آزمون ریاضی عملکردی خیام

منتخبین طرح جابربن حیان 95 - 94

منتخبین مسابقات فرهنگی هنری ناحیه 6

منتخبین آزمون مرآت - پایه پنجم

منتخبین آزمون مرآت - پایه چهارم

منتخبین آزمون مرآت - پایه سوم

منتخبین آزمون بنیه علمی - پایه چهارم

منتخبین پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم موسسه

منتخبین مسابقات قرآن ناحیه شش

منتخبین آزمون مبتکران شماره 4 - پایه ششم

منتخبین آزمون ادورای شماره 5 - پایه ششم

منتخبین مسابقات آزمایشگاهی علوم - در سطح آموزشگاه

منتخبین آزمون ادواری قرآن - پایه پنجم

منتخبین آزمون ادواری قرآن - پایه چهارم

منتخبین آزمون مرآت شماره 2 - پایه پنجم

منتخبین آزمون مرآت شماره 2 - پایه چهارم

منتخبین آزمون مرآت - پایه پنجم

منتخبین آزمون مرآت - پایه چهارم

منتخبین آزمون بنیه علمی پایه سوم

منتخبین آزمون ادواری قرآن - شماره 3 - پایه چهارم

منتخبین آزمون ادواری قرآن - شماره 3 - پایه پنجم

منتخبین آزمون بنیه علمی - پایه چهارم

منتخبین آزمون ادواری شماره 4 - پایه ششم

منتخبین آزمون مبتکران - پایه ششم

منتخبین آزمون تیمز پایه پنجم

منتخبین آزمون تیمز پایه چهارم

منتخبین مسابقات آزمایشگاه - مرحله اول - پایه ششم

منتخبین مسابقات آزمایشگاه - مرحله اول - پایه پنجم

منتخبین مسابقات آزمایشگاه - مرحله اول - پایه چهارم

منتخبین آزمون بنیه علمی پایه پنجم

منتخبین آزمون پیشرفت تحصیلی شماره 1 - پایه ششم

منتخبین آزمون پیشرفت تحصیلی شماره 1 - پایه پنجم

منتخبین مسابقات دو میدانی ناحیه 6

منتخبین آزمون ادواری قرآن - شماره 3

منتخبین آزمون ادواری عمومی - شماره 3 - پایه ششم

منتخبین آزمون آغازین مرآت - پایه سوم

منتخبین آزمون بنیه علمی شماره 2 - پایه چهارم

منتخبین آزمون مرآت شماره 2 - پایه پنجم

منتخبین آزمون مرآت شماره 2 - پایه چهارم

منتخبین مسابقات طناب زنی ناحیه 6

منتخبین مسابقات قرآن در سطح آموزشگاه

منتخبین آزمون ادواری تخصصی - شماره 2 - پایه ششم

منتخبین دهمین یادواره کودک و محرم

منتخبین آزمون بنیه علمی پایه ششم در سطح موسسه

منتخبین آزمون بنیه علمی پایه چهارم

منتخبین آزمون ادواری شماره 2

منتخبین آزمون ادواری قرآن - شماره 2 - پایه پنجم

منتخبین آزمون ادواری قرآن - شماره 2 - پایه چهارم

منتخبین آزمون سرآمد - شماره 1 - پایه ششم

مسابقات خوشنویسی

منتخبین آزمون ادواری تخصصی - شماره 1 - پایه ششم

منتخبین آزمون ادواری قرآن - شماره 1 - پایه پنجم

منتخبین آزمون ادواری قرآن - شماره 1 - پایه چهارم

منتخبین آزمون ادواری شماره یک

منتخبین آزمون آغازین مرآت - پایه پنجم - 26 مهر

منتخبین آزمون آغازین مرآت - پایه چهارم - 26 مهر

منتخبین آزمون آغازین مبتکران - 19 مهر

اين سايت تا كنون 1456760 بازديدكننده داشته است
© تمامی حقوق این پایگاه
متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی
امام حسین علیه السلام می باشد